Foreldrerådet er det formelle organet som gir alle foreldre/foresatte medinnflytelse på barnehagens virksomhet.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Eier har ansvar for å innkalle til forerådsmøte. Foreldrerådet bør ha møte minst to ganger i året.

  • Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage
  • Det gis stemme for hvert barn ved avstemning i foreldrerådet
  • Foreldrerådet skal forelegges saker som er viktige for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen