Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skogstjernen Familiebarnehage

Foreldrerådet er det formelle organet som gir alle foreldre/foresatte medinnflytelse på barnehagens virksomhet.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Eier har ansvar for å innkalle til forerådsmøte. Foreldrerådet bør ha møte minst to ganger i året.

Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage

Det gis stemme for hvert barn ved avstemning i foreldrerådet

Foreldrerådet skal forelegges saker som er viktige for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen